THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các môn học của lớp cao học ngành Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Di truyền khoá 32/2022 thay đổi như sau áp dụng từ tuần 30/01/2023:

1. Ngành Khoa học dữ liệu

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Seminar định hướng học sáng chủ nhật (8g00) chuyển sang học tại I92 đến kết thúc môn riêng ngày 05/02/2023 học tại phòng C32B

2. Ngành Trí tuệ nhân tạo

Môn lập trình cho trí tuệ nhân tạo nâng cao buổi sáng thứ 7 (8g00) chuyển sang học tại F205A đến kết thúc môn.

3. Ngành Di truyền

Môn Di truyền vi sinh vật trong y học buổi tối thứ 3 (17g30) chuyển sang học tại phòng F203 đến kết thúc môn.