THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi lớp bổ túc kiến thức môn cơ sở dữ liệu ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo khoá tháng 8/2022 (Xem file đính kèm)