Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo về việc chế độ hỗ trợ học phí cho viên chức và người lao động đã có hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên có tên trong danh sách hưởng lương của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM khi tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tin chi tiết về chế độ hỗ trợ học phí, vui lòng xem trong quyết định đính kèm

Mọi thông tin, viên chức, người lao động liên hệ tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.