Thông báo

Thời khoá biểu học phần 1 các lớp cao học khoá 32/2022 đã có phòng học cập nhật mới (Xem file đính kèm)

Các phòng thay đổi bắt đầu từ tuần 03/01/2023