ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 191 /SĐH
TP.HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHÓA 32/2022 – ĐỢT 2
(dành cho thí sinh/ ứng viên trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022)

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo nhập học khóa 32/2022 – đợt 2 như sau:

1/ Đăng ký nhập học:

Học viên thực hiện đăng ký nhập học theo cả 2 hình thức:

1.1/ Đăng ký trực tuyến từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/12/2022 tại link: https://forms.gle/cRRALhxUn5yEE94W9

1.2/ Nộp hồ sơ trực tiếp: sau khi đăng ký trực tuyến, học viên nộp hồ sơ nhập học tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 20/12/2022 đến ngày 23/12/2022. Hồ sơ nhập học gồm:

2/ Học phí:

2.1/ Học phí chương trình thạc sĩ chính quy được thu theo năm học (10 tháng/ năm). Mức thu học phí năm 1 như sau:

Stt

Khối ngành

Các ngành đào tạo

Đợt 1

Đợt 2

1

IV

– Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Hải dương học; Khí tượng khí hậu học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu.

– Hóa học; chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.

– Chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; chuyên ngành Giảng dạy SHTN; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.

– Địa chất học.

– Khoa học môi trường.

– Khoa học vật liệu.

13.325.000

13.000.000

2

V

– Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo

– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; chuyên ngành Giáo dục toán học

– Khoa học dữ liệu

– Vật lý kỹ thuật; chuyên ngành Giảng dạy vật lý kỹ thuật.

– Kỹ thuật địa chất

– Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch; chuyên ngành Điện tử-viễn thông và máy tính.

14.275.000

14.000.000

3

VII

Quản lý tài nguyên và môi trường.

11.700.000

11.700.000

 

2.2/ Thời gian đóng học phí năm 1: học viên đóng học phí 2 đợt trong năm

  • Học phí đợt 1: từ ngày 26/12/2022 đến 29/12/2022.
  • Học phí đợt 2: dự kiến tháng 6/2023

2.3/ Học phí môn Triết học: mức thu theo thông báo tại thời điểm mở lớp.

2.4/ Hình thức đóng học phí: Học viên có thể chọn 1 trong các hình thức sau:

a/ Đóng trực tiếp:

  • Tại Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
  • Tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank: Khi đóng học phí, học viên cung cấp “Mã học viên” (xem mã học viên trong giấy báo nhập học) và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

b/ Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking:

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn)
  • Viettel Money

3/ Lịch sinh hoạt đầu khóa, lịch học toàn khóa: xem tại website của Phòng ĐT Sau đại học https://sdh.hcmus.edu.vn.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Lưu SĐH

 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HOC

(đã ký)

Nguyễn Tuyết Phương