TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: PHAN LONG HỒ

Tên đề tài: Nghiên cứu phông phóng xạ trong nước ngầm tại một số vùng Nam bộ Việt Nam

Ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân                    ; Mã số ngành:  62 44 05 01

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 29/12/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự