Khảo sát hoạt động dịch vụ thông tin thư viện

Nhằm đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý sự thay đổi hoạt động dịch vụ trong thư viện hệ thống ĐHQG-HCM, Thư viện trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM tiến hành khảo sát về nhu cầu sử dụng và sự thay đổi hoạt động dịch vụ Thư viện trong quá trình học tập/giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các Học viên cao học và Nghiên cứu sinh.

Kính nhờ các Anh/Chị Học viên cao học và Nghiên cứu sinh thực hiện giúp phiếu khảo sát theo link sau: http://bit.ly/3ONVEu0

Trân trọng