Quyết định 2111/QĐ-HĐTS ngày 23/11/2022 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 – đợt 2