TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: VÕ HOÀNG NGUYÊN

Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển phương pháp triệt thành phần tán xạ nhiều lần trong phổ gamma tán xạ

Ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân               ; Mã số ngành:  62 44 05 01

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 24/12/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM