ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí đợt 1 năm thứ 3 nghiên cứu sinh khóa năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo nghiên cứu sinh khóa 30/2020 đóng học phí đợt 1 năm thứ 3 như sau:

1. Mức thu:

STT Khối ngành

Các ngành đào tạo

Năm thứ ba

nghiên cứu sinh

Đợt 1

Đợt 2

Đóng vào tháng 6/2023

1 IV – Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu; Vật lý chất rắn.
– Vật lý vô tuyến và điện tử.
– Hoá hữu cơ; Hoá phân tích; Hoá lý thuyết và hoá lý.
– Sinh lý thực vật; Sinh lý người và động vật; Hoá sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học
– Môi trường đất và nước.
– Khoa học vật liệu.
16.950.000 16.800.000
2 V – Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin.
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng, Cơ sở toán cho tin.
18.250.000 18.000.000
3 VII Quản lý tài nguyên và môi trường 15.000.000 15.000.000

 

2. Thời gian đóng học phí: từ ngày 05/12/2022 đến 16/12/2022

3. Hình thức đóng học phí: chuyển khoản hoặc tiền mặt

3.1. Chuyển khoản:

a) Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment.

b) Viettel Money.

c) Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên/NCS đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

  •              Khi đóng học phí, học viên/NCS cung cấp “mã số HVCH/ NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  •              Sau khi đóng tiền, học viên/NCS phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên/NCS đã cung cấp.

d) Qua cổng kết nối thanh toán của VNPAY: Học viên/NCS có nhu cầu thanh toán học phí chỉ cần đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, gõ mã học viên/NCS để đăng nhập và thanh toán. VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán xong sẽ gạch nợ trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả): Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch

    3.2. Tiền mặt:

Học viên/NCS đóng tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

4. Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, học viên/NCS không đóng học phí Nhà trường sẽ không giải quyết các chế độ học vụ liên quan.

Nghiên cứu sinh có nhu cầu nhận thông báo đóng học phí nộp cho cơ quan (Xem file đính kèm)

TL. HIỆU TRƯỞNG

 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh