TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: TRẦN THỊ KHIẾU

Tên đề tài: Một số bài toán không chỉnh với đạo hàm bậc không nguyên

Ngành: Toán giải tích                      ; Mã số ngành:  9460102

Thời gian bảo vệ:  13g30, ngày 12/11/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự