Quyết định 1816/QĐ-HĐTS ngày 21/10/2022 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 2