Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi đánh giá năng lực tiếng anh chương trình dành cho học viên cao học tại ĐHQG-HCM kỳ thi ngày 28/8/2022