THÔNG TIN HỌC BỔNG

Phòng Đào tạo Sau đại học trường ĐH KHTN chuyển tiếp thông tin học bổng trao đổi ngắn hạn tại Ireland dành cho Nghiên cứu sinh của Việt Nam. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

PhD pilot programme – call for applications 2023-24

Hồ sơ nộp về:

Vũ Thị Minh Thủy (Ms) – VuThiMinh.Thuy@dfanet.ie

Program Officer Irish Aid, Embassy of Ireland Floor 2, Sentinel Place, 41A Ly Thai To street, Hanoi, Vietnam Tel: (84-24) 39743291, Fax: (84-24) 3974329www.facebook.com/irishembassyinvietnam

Trân trọng