Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lớp ôn tập thi tuyển sinh sau đại học các môn sau đây sẽ nghỉ học trong thời gian từ ngày 22/9/2022 (thứ Năm) đến hết ngày 01/10/2022 (thứ Bảy):

  • Cơ sở toán cho giáo viên
  • Cơ sở vật lý hạt nhân
  • Vật lý nguyên tử và điện tử
  • Cơ sở lý thuyết hóa học – phần Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa lý
    (phần Hóa vô cơ học bình thường, phòng học: C31)
  • Toán cơ bản – phần Giải tích
    (phần Đại số học bình thường)
  • Điện tử

Các lớp sẽ học bù vào tuần tiếp theo (ngày học trong tuần và phòng học không thay đổi). Riêng môn Điện tử, lịch học bù sẽ thông báo sau.