ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ MÔN TRIẾT

Chương trình dành cho học viên sau đại học

KHÓA THÁNG 8/2022 (LỚP TRIẾT 01 – thứ 5, thứ 7)

Khóa học: từ 09/08/2022 đến 17/09/2022

Số tín chỉ: 03

 

1. Ngày thi: 06/10/2022 – tối thứ 5 (18g00 bắt đầu tính giờ thi)

2. Giờ thi: học viên có mặt tại phòng thi lúc 17g45

3. Học viên phải xuất trình thẻ học viên/ Thẻ căn cước/ chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu cho cán bộ coi thi.

4. Nộp bài khóa luận

Học viên nộp bài khóa luận tại phòng ĐT Sau đại học vào ngày 06/10/2022 (8g00 – 19g45), hoặc từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022 (giờ hành chính)

5. Danh sách học viên và phân bố phòng thi lớp Triết (Xem file đính kèm)