Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lớp ôn tập thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 2 môn Xử lý tín hiệu số sẽ chuyển sang học tại phòng E404