ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo cho NCS. Mai Ngọc Xuân Đạt, ngành Quang học với đề tài: “Tổng hợp vật liệu nano silica xốp tự hủy và sử dụng các phương pháp quang học trong phân tích tính chất và khả năng dẫn truyền dược chất” được chuyển sang lúc: 8g30, ngày 08/10/2022, tại phòng họp I.12 trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (ĐHQG tp.HCM), số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp. Hồ Chí Minh

 Kính mời các Ông (Bà) quan tâm đến dự.