ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

BỔ SUNG DANH SÁCH THI GIỮA KỲ MÔN TRIẾT

Chương trình dành cho học viên sau đại học

KHÓA THÁNG 8/2022 (LỚP TRIẾT 02 – thứ 2, thứ 4)

Khóa học: từ 09/08/2022 đến 17/09/2022

Số tín chỉ: 03

 

1. Ngày thi: 29/08/2022 – tối thứ 2 (18g00 bắt đầu tính giờ thi)

2. Giờ thi: học viên có mặt tại phòng thi lúc 17g45

3. Học viên phải xuất trình thẻ học viên/ Thẻ căn cước/ chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu cho cán bộ coi thi.

4. Danh sách học viên lớp Triết (bổ sung): (Xem danh sách đính kèm)