ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KỲ MÔN TRIẾT

Chương trình dành cho học viên sau đại học

KHÓA THÁNG 8/2022 (LỚP TRIẾT 02)

Khóa học: từ 09/08/2022 đến 17/09/2022

Số tín chỉ: 03

 

1. Ngày thi: 29/08/2022 – tối thứ 2 (18g00 bắt đầu tính giờ thi)

2. Giờ thi: học viên có mặt tại phòng thi lúc 17g45

3. Học viên phải xuất trình thẻ học viên/ Thẻ căn cước/ chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu cho cán bộ coi thi.

4. Phân bố phòng thi: phòng thi phân bố theo số báo danh (SBD) trong danh sách học viên bên dưới

Phòng thi F 301: học viên có SBD từ TR02 001 – TR02 050

Phòng thi F 303: học viên có SBD từ TR02 051 – TR02 085

Phòng thi F 304: học viên có SBD từ TR02 086 – TR02 120

Phòng thi E 401: học viên có SBD từ TR02 121 – TR02 160

Phòng thi E 404: học viên có SBD từ TR02 161 – TR02 212

5. Danh sách học viên lớp Triết: (Xem danh sách đính kèm)