Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 như sau:

Tất cả các lớp cao học và các lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học sẽ nghỉ học 2 ngày thứ Năm 01/9/2022 và thứ Sáu 02/9/2022.