TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

  

1. Họ và tên NCS: ĐÁI HUỆ NGÂN

Tên đề tài: Chuyển hóa sợi tre thành Hydro bằng phương pháp lên men và ứng dụng trong pin nhiên liệu vi sinh vật

Ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý                  ; Mã số ngành:  62440119

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 06/09/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự

2. Họ và tên NCS: CHU NGUYÊN THANH

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm di truyền liên quan đến khả năng thúc đẩy tăng trưởng thực vật và đối kháng nấm bệnh của vi khuẩn Pseudomonas phân lập tại một số tỉnh miền Nam Việt Nam

Ngành: Di truyền học                      ; Mã số ngành:  62440121

Thời gian bảo vệ:  13g30, ngày 08/09/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự