TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: ĐÀO PHÚ QUỐC

Tên đề tài: Đặc điểm sinh lý, sinh thái của loài Eleocharis dulcis (Burm.F.) Trin. ex. Hensch (Năng ống) và Eleocharis dulcis var. tuberosa (Năng củ)

Ngành: Sinh thái học                       ; Mã số ngành:  62640120

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 30/08/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự