THÔNG BÁO
v/v không tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh sau đại học đối với các môn ít học viên
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Theo thông báo ngày 04/7/2022 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc chiêu sinh các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 2, các lớp không đủ số lượng học viên đăng ký ghi danh sẽ không tổ chức ôn tập. Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc không tổ chức lớp ôn tập và hoàn trả học phí đối với các môn ít học viên như sau: