TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: TRÀ QUỐC KHANH

Tên đề tài: Một số vấn đề của phương trình phản ứng khuếch tán với dạng khuếch tán địa phương và không địa phương

Ngành: Toán giải tích                      ; Mã số ngành:  62460102

Thời gian bảo vệ:  13g30, ngày 06/08/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự