THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC VÀO VÒNG 2
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VALLET NĂM 2022
(Dành cho học viên sau đại học)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách ứng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được vào vòng 2, chương trình học bổng Vallet 2022 – khối sau đại học như sau:

1. Danh sách ứng viên được vào vòng 2: file đính kèm

2. Nộp hồ sơ bản cứng (bản in): Theo thông báo mới của Ban học bổng, ứng viên không cần nộp bản in của hồ sơ xét học bổng. Ban học bổng sẽ làm việc trực tiếp với nhà trường để xác minh kết quả học tập của ứng viên. Kết quả xét vòng 2 sẽ được gửi về trường và email của ứng viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC