TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Phân đoạn ảnh MRI não 3D tự động và trích xuất vùng xám, vùng trắng và dịch não tủy để hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh

Họ và tên NCS: TRẦN ANH TUẤN

Ngành: Cơ sở toán cho tin học                   ; Mã số ngành:  62460110

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 02/07/2022

Hình thức bảo vệ luận án: Trực tuyến

Trân trọng kính mời Ông/ Bà quan tâm tham dự.