THÔNG BÁO HỘI THẢO

Kỹ năng khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus

Phòng Đào tạo Sau đai học – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM chuyển tiếp thông báo về Hội thảo “Kỹ năng khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus” của Ban Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM theo thông tin như sau:


Kính gửi Quý Thầy Cô và các Anh/Chị NCS, HV cao học

Nhằm hỗ trợ Quý Thầy/Cô, cán bộ, NCS và học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập; Thư viện Trung tâm phối hợp với ĐHQG-HCM và Nhà xuất bản Elsevier tổ chức hội thảo “Kỹ năng khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus”. Thông tin cụ thể như sau:

– Thời gian dự kiến: 09g00, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu)

– Hình thức hội thảo: hội thảo trực tuyến kết hợp với trực trực tiếp

– Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (có phiên dịch tóm tắt)

– Đường dẫn đăng ký tham dự hội thảo: https://bit.ly/3FZddCG

(Thông tin chi tiết vui lòng xem tại các văn bản đính kèm)

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Hành chính Tổng hợp – Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM; Điện thoại di động: 0905 639 744 (bà Trịnh Nguyễn Thanh Thùy); Email: tntthuy@vnuhcm.edu.vn.

Thông tin chi tiết đính kèm

CV1084_TM_Scopus Workshop

02. Poster_pdf

Trân trọng