Điểm thi môn Sinh hoá chức năng – Hoá sinh K30 BTKT