Quyết định 723/QĐ-KHTN ngày 13/5/2022 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 1 (Xem file đính kèm)