Quyết định 704/QĐ-KHTN ngày 12/3/2022 về việc không xét cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2022 đợt 1