THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VALLET NĂM 2022
(Dành cho học viên sau đại học)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo chương trình học bổng Vallet năm 2022 dành cho học viên sau đại học (bao gồm học viên cao học và nghiên cứu sinh) như sau:

1/ Thông báo của Ban điều hành Học bổng Vallet – khu vực phía Nam về chương trình học bổng Vallet năm 2022 dành cho học viên sau đại học (file đính kèm)

2/ Biểu mẫu hồ sơ đăng ký ứng tuyển:

Mẫu phiếu đăng ký học bổng (file đính kèm)

Mẫu lý lịch khoa học (file đính kèm)

(Các hồ sơ khác không có mẫu)

3/ Đăng ký và nộp hồ sơ:

  • Tất cả ứng viên tham gia ứng tuyển phải thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn trong thông báo của Ban điều hành Học bổng Vallet (Ban Học Bổng). Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 02/6/2022.
  • Thời gian xét hồ sơ vòng 1: từ ngày 03/6/2022 đến 22/6/2022.
  • Thời gian Ban Học bổng công bố danh sách ứng viên được chọn vào vòng 2: ngày 23/6/2022.
  • Những ứng viên được chọn vào vòng 2 cần phải nộp hồ sơ bản cứng để xét học bổng tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính trước 16g00 ngày 01/7/2022. Nội dung và thứ tự phải đúng với hồ sơ nộp trực tuyến. Ngoài bìa hồ sơ cần ghi rõ họ tên và mã số học viên.

4/ Công bố kết quả và trao học bổng:

  • Kết quả xét học bổng được gửi về trường và email của ứng viên, dự kiến vào cuối tháng 7/2022.
  • Thời gian và địa điểm trao học bổng: dự kiến sáng 29/8/2022 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

LƯU Ý:

  • Để đảm bảo việc chuyển hồ sơ ứng tuyển của học viên đến Ban Học bổng đúng thời hạn, sau 16g00 ngày 01/7/2022 Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận thêm hồ sơ với bất kỳ lý do nào.
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: info.hbvalletmn@gmail.com