THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi môn Tổng hợp hữu cơ và hoá học xanh (P. Thầy Thạch) của lớp cao học ngành Hoá hữu cơ khoá 30/2020 như sau:

1. Ngày thi: 14g00 ngày 12/5/2022 (thứ 5)

2. Phòng thi: E402