THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi lại cuối kỳ môn Triết khoá tháng 8/2021 như sau:

  • 1. Ngày thi: 14g00 ngày 13/5/2022 (thứ 6)
  • 2. Phòng thi: E402
  • 3. Danh sách thi: (Xem file đính kèm)