Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo lịch nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022 sẽ thực hiện nghỉ như sau: nghỉ 04 ngàytừ ngày 30/4/2022 (thứ Bảy) đến hết ngày 03/5/2022 (thứ Ba).

Đối với các lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học năm 2022 (môn Cơ bản, Cơ sở, tiếng Anh), nếu không có thông báo khác từ giảng viên thì lớp sẽ nghỉ học theo lịch chung của Trường.

File thông báo của Phòng Tổ chức Hành chính (đính kèm)