THÔNG BÁO

Phòng đào tạo sau đại học thông báo cập nhật lịch thi kết thúc môn học phần 1 các môn khóa 31/2021 ngành Công nghệ sinh học, VLKT-chuyên ngành Giảng dạy vật lý thực nghiệm, Hóa học, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin như sau (Xem file đính kèm)