TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: LÊ PHƯỚC HẢI

Tên đề tài: Một số nghiên cứu về nguyên lý biến phân Ekeland hướng vào các áp dụng khác nhau (Contributions to the Ekeland variational principle oriented to some different applications)

Ngành: Toán ứng dụng                ; Mã số ngành:  62460112

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 08/05/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự