ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học
Kỳ thi ngày 24/04/2022


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng), chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra bậc thạc sĩ, kế hoạch cụ thể như sau:

1/ Đối tượng: học viên cao học từ khóa năm 2021 trở về trước của các trường thành viên ĐHQG-HCM.

2/ Cấu trúc đề thi (file đính kèm)

3/ Ngày thi và giờ thi: ngày 24/04/2022 (cả ngày)

Phân bố giờ thi chi tiết (file đính kèm)

4/ Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

5/ Đăng ký dự thi:

Học viên đăng ký dự thi trực tuyến (online) từ ngày thông báo đến 16g00 ngày 17/04/2022 tại link: https://forms.gle/BPXfT1ysSvZiqoaz7

Học viên kiểm tra kỹ thông tin đăng ký trước khi nhấn nút gửi (submit). Không được đăng ký 2 lần với cùng thông tin 1 học viên. Sau khi gửi thông tin đăng ký, nếu học viên cần điều chỉnh thì gửi email qua địa chỉ dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn để phòng ĐT Sau đại học điều chỉnh.

Học viên đã đăng ký dự thi tại Trường ĐH Kinh tế- Luật (Thầy Nghi) thì không đăng ký qua link này.

Nhà trường có thể kết thúc đăng ký dự thi sớm nếu đã đủ số học viên dự thi.

6/ Lệ phí thi: 650.000đ/ học viên

Học viên đóng lệ phí thi trực tiếp tại phòng ĐT Sau đại học vào ngày 18/4/2022 (giờ hành chính) và trước 16g00 ngày 19/04/2022 (giờ hành chính)

Sau 16g00 ngày 19/04/2022 học viên không đóng lệ phí thi, Nhà trường sẽ cắt tên học viên đã đăng ký dự thi qua link trực tuyến.

Nhà trường không giải quyết rút lại lệ phí thi sau khi đã đóng lệ phí thi.

7/ Giấy báo dự thi:

Học viên nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 22/04/2022 (giờ hành chính) và từ 6g30 – 7g15 ngày 24/04/2022.

8/ Kết quả thi:

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học được dùng để xét chuẩn đầu ra môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo thạc sĩ dành cho các học viên cao học thuộc các Cơ sở đào tạo thành viên thuộc tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ chuyển kết quả thi của học viên đến cơ sở đào tạo thạc sĩ của học viên, không cấp phiếu điểm hoặc giấy chứng nhận kết quả thi cho từng học viên.

Cách tính điểm: Điểm đánh giá được tính là điểm trung bình chung của 4 kỹ năng (không tính điểm từng kỹ năng).

Học viên đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh khi điểm trung bình chung ≥ 80 điểm (theo thang điểm 160).

Công bố kết quả: học viên xem kết quả thi sau ngày 09/05/2022 tại website: sdh.hcmus.edu.vn.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh