ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 04 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH

Chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ

(Địa chỉ trang web: sdh.hcmus.edu.vn)

 

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh (chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ theo đề thi tuyển môn tiếng Anh của trường ĐH KH Tự nhiên)

1. Đăng ký ghi danh:

Đăng ký ghi danh từ ngày thông báo đến ngày 15/04/2022, tại phòng ĐT Sau Đại học trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM (phòng số 8 dãy B).

– Do số lượng học viên lớp có giới hạn, nên có thể kết thúc ghi danh sớm hơn thời gian qui định (Số lượng học viên: 50 học viên)

– Học viên xem xét kỹ thời khóa biểu trước khi đăng ký ghi danh. Nhà trường không giải quyết hoàn trả học phí sau khi học viên đã đăng ký.

2. Thời lượng môn học: 48 tiết, gồm 4 kỹ năng: Ngữ pháp – cấu trúc; Đọc; Nghe; Nói

3. Học phí: 750.000đ/học viên

4. Cấu trúc đề thi tuyển sinh: xem trang 2

5. Tài liệu ôn tập: Học viên liên hệ tại phòng ĐT SĐH vào ngày khai giảng.

6. Thời khóa biểu:

  • Khóa học : Từ 18/04/2022 – 17/05/2022
  • Địa điểm học: Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.
  • Thời khóa biểu: học viên học 3 buổi/ tuần, theo lịch như sau:

– Ngày khai giảng: 8g00, ngày 18/04/2022

– Lịch học trong tuần:

Sáng thứ 2, sáng thứ 3 và sáng thứ 6 (từ 8g00 – 11g15), tại phòng B44

– Học viên phải xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh

 


 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

 

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN,  ĐHQG-HCM

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022)

 

1. Thời lượng làm bài

1.1 Phần Đọc- Viết- Nghe: 120 phút

    • Đọc – Viết: 110 phút
    • Nghe: tối đa 10 phút

1.2 Phần Nói: tối đa 25 phút/ thí sinh (10 phút chuẩn bị bài và 15 phút hỏi thi)

2. Hình thức thi phần Đọc-Viết- Nghe: Trắc nghiệm, Tự luận (viết câu)

3. Dạng thức đề thi và thang điểm: thang điểm 100

Phần thi Số câu hỏi Thang điểm
Paper 1: Vocabulary & Reading Comprehension Part A. Vocabulary: 10 câu (10 điểm)

Part B. Reading passages: 10 câu (10 điểm)

20
Paper 2: Grammar & Use of English

Writing

Part A. Sentence completion: 15 câu (5 điểm).

Part C. Cloze: 10 câu (điểm).

Part D. Sentence transformation: 15 câu (5 điểm).

40
Paper 3: Listening Part A. Short conversations: 10 câu (5 điểm)

Part B. Long conversation: 5 câu (5 điểm)

Part C. Talk: 5 câu (5 điểm)

20
Paper 4: Speaking Self –introduction 5 điểm

Guided conversation 15 điểm

20
Tổng điểm bài thi 100

 

4. Điểm đánh giá: Thí sinh đạt yêu cầu khi tổng điểm 4 kỹ năng đạt tối thiểu 50/100 điểm (không tính điểm liệt từng phần)

Thông báo đính kèm