Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi kết thúc học phần 1 các lớp cao học khóa 31/2021 như sau:

1/ Lịch thi kết thúc học phần 1 khóa 31/2021 (file đính kèm)

2/ Lưu ý đối với các môn thi tự luận:

– Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút

– Khi vào phòng thi, học viên phải mang theo thẻ học viên hoặc căn cước công dân.