TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: ĐINH VINH HIỂN

Tên đề tài: Điều kiện hội tụ nghiệm cho bài toán tối ưu tập và các vấn đề liên quan (Convergence conditions of solutions for set optimization problems and related problems)

Ngành: Toán ứng dụng                    ; Mã số ngành:  9460112

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 26/03/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự