TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN VĂN HOÀNG

Tên đề tài: Tổng hợp và đánh giá tính chất điện hóa của vật liệu cấu trúc lớp NaMM’O2 (M, M’ là Mn, Fe, Co) và NaNi1/3Mn1/3CO1/3O2 làm điện cực dương cho pin sạc Na-Ion

Ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý                  ; Mã số ngành:  62440119

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 03/03/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự