ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /SĐH
TP.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức lớp học môn Triết – Khóa tháng 3/2022
theo hình thức trực tuyến
(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở bổ sung khóa học môn Triết học tháng 3/2022, theo hình thức trực tuyến như sau:

1/ Đối tượng người học:

  • Học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (lưu ý: NCS từ khóa năm 2018 đến nay không yêu cầu học môn Triết)
  • HVCH và NCS của các trường khác thuộc hệ thống ĐHQG-HCM khi đăng ký tham gia khóa học phải có giấy giới thiệu của Cơ sở đào tạo.

Lưu ý: Đây là khóa học bổ sung dành cho học viên khóa 2020 trở về trước. Học viên khóa 31/2021 nếu không ảnh hưởng lịch học các môn chuyên môn khác vẫn có thể đăng ký khóa học này hoặc sẽ học vào tháng 8/2022.

2/ Thời lượng môn học: 3 tín chỉ

3/ Số lượng học viên mở lớp: tối đa 120 học viên, Nhà trường có thể kết thúc đăng ký trước thời hạn nếu đã đủ số lượng học viên.

4/ Khóa học từ ngày: 01/03/2022 đến 29/03/2022 (12 buổi)

5/ Lịch học trong tuần: tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 (từ 18g00 – 21g00)

6/ Hình thức học: Trực tuyến

  • Thông tin về lớp học trực tuyến: zoom, ID sẽ gửi vào email của học viên đã đăng ký.
  • Lưu ý: học viên sử dụng email do Nhà Trường cấp khi đăng ký ghi danh trực tuyến để Nhà Trường cung cấp zoom và ID.

7/ Ngày thi giữa kỳ: Thi trực tiếp tại Trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM. Ngày thi do Giảng viên thông báo tại lớp cho học viên. (HV xem phân bố phòng thi giữa kỳ tại trang web: hcmus.vn sau khi có lịch của giảng viên)

8/ Nộp khóa luận: từ ngày 13/04/2022 – 15/04/2022, học viên nộp bài trực tiếp tại Phòng ĐT Sau đại học

9/ Ngày thi cuối khóa: dự kiến ngày 09/04/2022, thi trực tiếp tại Trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

a/ Điều kiện được thi cuối khóa: Học viên phải dự thi giữa kỳ thì mới được dự kỳ thi cuối khóa.

b/ Học viên vắng mặt trong buổi thi giữa kỳ phải nộp đơn xin phép tại Phòng ĐT SĐH trước ngày thi (có lý do chính đáng). Các trường hợp vắng mặt không xin phép tại Phòng ĐT SĐH hay không có lý do chính đáng đều không được giải quyết dự thi cuối khóa.

10/ Đánh giá điểm môn Triết:

– Học viên phải học và thi đủ cả 3 phần: giữa kỳ (GK), khóa luận (KL), cuối khóa (CK)

– Điểm môn học = (Điểm GK * 10%) + (điểm KL * 30%) + (điểm CK * 60%)

  • Điểm môn học đạt khi ≥ 5.5 điểm và điểm bài thi cuối khóa ≥ 5.0 điểm
  • Điểm môn học không đạt khi < 5.5 điểm.

11/ Học phí: 600.000đ/học viên

12/ Đăng ký môn học và đóng học phí:

12.1/ Đăng ký môn học: Học viên đăng ký môn học từ ngày 15/02/2022 đến 16g00 ngày 20/02/2022 tại link: https://forms.gle/7HVmbNJXQt2hupWSA

12.2/ Đóng học phí: học viên đóng học phí từ ngày 23/02/2022 đến 28/02/2022 (vui lòng không đóng học phí trước thời hạn này) theo hình thức chuyển khoản:

a/ Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

  • Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCH/ mã số NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

b/ Qua dịch vụ Internet Banking

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment.
  • Viettelmoney
 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)


Nguyễn Xuân Vinh

 

Học viên cần bản thông báo có đóng dấu vui lòng download tại link bên dưới:

Thông báo về việc tổ chức học môn Triết – khóa tháng 3/2022 theo hình thức trực tuyến