TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo chủng đột biến tăng cường sinh Astaxanthin từ nấm men

Ngành: Hóa sinh học                       ; Mã số ngành:  62420116

Thời gian bảo vệ:  8g30, ngày 01/03/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự