Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa 31/2021 về việc nhận Cẩm nang học vụ như sau:

  • Học viên cao học/ Nghiên cứu sinh liên hệ nhận quyển cẩm nang học vụ tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính.
  • Học viên cao học/ Nghiên cứu sinh có thể xem file mềm Cẩm nang học vụ (văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ/ tiến sĩ khóa tuyển năm 2021) tại website của Phòng Đào tạo Sau đại học, mục Quy chế – Biểu mẫu\ Quy định của Trường ĐH KHTN.

Quy định của Trường ĐHKHTN