ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:  141 /TB-SĐH TPHCM, ngày 28 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận bằng Thạc sĩ năm 2021

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo đến các Anh(chị) học viên cao học đã tốt nghiệp Thạc sĩ có tên trong danh sách đính kèm đến Phòng Đào tạo sau đại học (dãy nhà B, phòng B08) nhận bằng Thạc sĩ.

1. Danh sách học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ:

Học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp từ tháng 02/2020  đến ngày 28/01/2021 (Danh sách đính kèm).

(Các học viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp từ tháng 02/2021 sẽ nhận bằng vào tháng 5/2022).

2. Thời gian nhận bằng Thạc sĩ:

Nhằm bảo đảm giãn cách để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Nhà trường đề nghị các Anh/Chị học viên vui lòng đến nhận theo khung thời gian như sau.

Lệ phí xét tốt nghiệp và cấp bằng: 200.000đ/hv

Stt Khoa Khung giờ
1.     Công nghệ Thông tin 8 giờ 00 – 11 giờ 00 18/01/2022
2.     Viện John Von Neumann 8 giờ 00 – 11 giờ 00 18/01/2022
3.     Địa chất học 8 giờ 00 – 11 giờ 00 18/01/2022
4.     Môi trường 8 giờ 00 – 11 giờ 00 18/01/2022
5.     Toán – Tin học 14 giờ 00 – 16 giờ 30 18/01/2022
6.     Vật lý – Vật lý Kỹ thuật 8 giờ 00 – 11 giờ 00 19/01/2022
7.     Điện tử và Viễn thông 8 giờ 00 – 11 giờ 00 19/01/2022
8.     Hóa học 14 giờ 00 – 16 giờ 30 19/01/2022
9.     Khoa học và Công nghệ Vật liệu 14 giờ 00 – 16 giờ 30 19/01/2022
10. Sinh học – Công nghệ Sinh học 8 giờ 00 – 11 giờ 00 20/01/2022

 

Lưu ý:

(1) Học viên trực tiếp nhận văn bằng thạc sĩ và xuất trình CCCD/CMND khi nhận bằng.

(2) Nếu nhờ người thân nhận thay, hồ sơ ủy quyền nhận thay gồm:

  • Người nhận thay phải là người thân: Cha, mẹ, anh, chị, em ruột. (Cha, mẹ thì minh chứng bằng bản sao khai sinh của Học viên cao học, hoặc bản sao sổ hộ khẩu (Học viên còn tên trong cùng hộ khẩu cha mẹ); Anh, chị, em ruột thì minh chứng bằng khai sinh của người nhận thay và khai sinh của Học viên)
  • Giấy ủy quyền bản chính của Học viên cho người nhận thay: Giấy ủy quyền đúng mẫu của UBND hoặc phòng công chứng và có xác nhận của UBND hoặc phòng công chứng. Giấy ủy quyền còn hạn trong 6 tháng.
  • Bản sao CCCD/ CMND của Học viên cao học và người nhận thay
  • Tất cả bản sao phải còn hiệu lực sao y trong thời hạn 6 tháng.
Nơi nhận:
–   https://sdh.hcmus.edu.vn/
–   Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

(Đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo