THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo:

Tết Dương lịch 2022: viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022.

Cụ thể: 01 ngày nghỉ Tết Dương lịch (ngày 01/01/2022); 01 ngày nghỉ hàng tuần (ngày 02/01/2022) và 01 ngày nghỉ bù vào thứ Hai tuần kế tiếp (ngày 03/01/2022).

Các lớp học bậc sau đại học được nghỉ học trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022.

Trân trọng.

Công văn đính kèm