ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch thi môn Xử lý ảnh số – Video số và thị giác máy tính Khóa 30

Ngành Khoa học máy tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch thi môn Xử lý ảnh số – Video số và thị giác máy tính Khóa 30 ngành Khoa học máy tính như sau:

 1. Lịch thi:17g50 ngày 28/12/2021

Học viên có mặt tại phòng thi trực tuyến 30 phút trước khi bắt đầu tính giờ làm bài

 1. Hình thức thi: trực tuyến.
 2. Danh sách học viên dự thi: (Xem file đính kèm)
 3. Học viên bắt buộc sử dụng email do Nhà trường cung cấp để đăng nhập phần mềm thi trực tuyến. Các trường hợp không sử dụng email do Nhà trường cung cấp sẽ không được vào phòng thi trực tuyến.
 4. Kích hoạt tài khoản email học viên do Trường cấp:
 • Học viên đang sử dụng email do Nhà trường cấp từ đầu khóa học thì không cần kích hoạt lại tài khoản.
 • Học viên chưa dùng email do Nhà trường cung cấp thì đăng nhập và kích hoạt tài khoản email theo quy định của Nhà trường như sau:
 • Địa chỉ email cấp cho học viên dạng: mahv@student.hcmus.edu.vn
 • Kích hoạt và sử dụng địa chỉ email theo hướng dẫn từ đường link:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/124-cong-tac-sinh-vien/thong-tin-danh-cho-tan-sinh-vien/3375-thong-bao-ve-viec-trien-khai-email-sinh-vien-khoa-2020?Itemid=437

 • Trong quá trình sử dụng email nếu học viên không đăng nhập vào email được (quên password) thì học viên dùng email cá nhân gửi về phòng Công tác sinh viên (congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) để hỗ trợ:
 • Tiêu đề: “Xin cấp lại mật khẩu email”
 • Đính kèm ảnh CMND/CCCD + ảnh thẻ học viên
 1. Đăng nhập vào hệ thống Moodle sau khi kích hoạt tài khoản:

Học viên đăng nhập vào Moodle trường để thi trực tuyến bằng cách:

 • Bước 1: truy cập vào đường link: https://courses.hcmus.edu.vn
 • Bước 2: Click chọn biểu tượng Microsoft ở trang đăng nhập
 • Bước 3: Nhập username là địa chỉ email (mahv@student.hcmus.edu.vn)
 • Bước 4: Nhập password là password của địa chỉ email vừa mới nhập.
 1. Hướng dẫn thi trc tuyến: (Xem file đính kèm)
 2. Thông tin liên hệ hỗ trợ thi trực tuyến:
 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 Nguyễn Xuân Vinh