THÔNG BÁO

Học viên xem danh sách phân bố phòng thi cuối kỳ môn Triết chương trình sau đại học khóa tháng 8/2021 (Xem file đính kèm)