Quyết định 1520/QĐ-HĐTS ngày 22 tháng 11 năm 2021 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 (đợt 1, đợt 2)